نوع فعالیتتعداد امتیاز دریافتیسقف امتیاز دریافتی
عضویت در سایت 20یک بار برای همیشه
نوشتن کامنت برای مقالات13 امتیاز در روز
مشاهده مقاله۱3 امتیاز در روز
خرید محصول آموزشیهر محصول متفاوتهر محصول امتیاز متفاوت دارد
ثبت دیدگاه محصولات 33 امتیاز در روز
بازدید روزانه سایت36 امتیاز در روز
تکمیل پروفایل کاربری15یک بار برای همیشه
اشتراک گذاری مقالات33 امتیاز در روز
امتیازدهی ستاره ای به مطالب سایت36 امتیاز در روز
مشاهده صفحه محصول آموزشی13 امتیاز در روز
معرفی50% از امتیازهای خریدارنامحدود
سالگرد عضویت100100 امتیاز در یکسال
هدیه تولد5050 امتیاز در یکسال