نوع فعالیتتعداد امتیاز دریافتیسقف امتیاز دریافتی
عضویت در سایت ۲۰یک بار برای همیشه
نوشتن کامنت برای مقالات۱۳ امتیاز در روز
مشاهده مقاله۱۳ امتیاز در روز
خرید محصول آموزشیهر محصول متفاوتهر محصول امتیاز متفاوت دارد
ثبت دیدگاه محصولات ۳۳ امتیاز در روز
بازدید روزانه سایت۳۶ امتیاز در روز
تکمیل پروفایل کاربری۱۵یک بار برای همیشه
اشتراک گذاری مقالات۳۳ امتیاز در روز
امتیازدهی ستاره ای به مطالب سایت۳۶ امتیاز در روز
مشاهده صفحه محصول آموزشی۱۳ امتیاز در روز
معرفی۵۰% از امتیازهای خریدارنامحدود
سالگرد عضویت۱۰۰۱۰۰ امتیاز در یکسال
هدیه تولد۵۰۵۰ امتیاز در یکسال