دارای مدرک فنی حرفه‌ای مکرومه بافی بافی


برگذاری ورکشاپ مکرومه بافی در اصفهان سال ۹۸

شرکت در نمایشگاه های هنرهای تجسمی رنگ های پاییزی در سال 99