سارینا یزدانی

دارای مدارک آناتومی,جنسیت سازی,رنگ شناسی,تدابیر خطی و کالکشن سازی از مدرسه مد زارع.تدریس در مدرسه مد زارع به عنوان دستیار استاد و مدرس در مبحث آناتومی و دستیار استاد در مبحث رنگ شناسی.

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباس