صدف میرمحمد

تاريخ تولد ٧٢/١٠/٢٥
سابقه تدريس زبان ١ سال و نيم (به طور رسمي) و تدریس مستقل
دارای مدارک دوره هاي سطح FCE و CAE زبان 
دارای مدك TTC ( مدرك مورد نياز براي آموزش زبان انگليسي از وزارت علوم)