محبوبه نعیمی

دارای مدرک طراحی و الگوسازی پوشاک,دارای مدرک طراحی پارچه و لباس

دارای مدارک یارانه کار 1 و 2,پداگوژی,نازکدوزی,بافت پارچه,جاجیم,پارچه بافی,سرمه دوزی

کارآموز دوره های طراحی دستی و دیجیتال,سبک شناسی,شناخت پارچه از مدرسه مد زارع