هستی معین

سابقه تدریس نرم افزار ایلاستریتور با رویکرد صنعت پوشاک

سرپرست طراحی و تولید 

سرپرست تیم طراحی

طراح چاپ و طراح لباس

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد پارچه و لباس
  • کارشناسی طراحی لباس اجتماعی