پارمیدا سروندی

  • کارشناسی طراحی لباس
  • ارشد طراحی پارچه و لباس از دانشگاه علم و فرهنگ
  • سابقه کار در کارخانجات صنعتی در زمینه پوشاک بانوان
  • تدریس در موسسات و هنرستان