نازلی معصومیان

فارغ التحصیل کارشناسی طراحی لباس از دانشگاه شریعتی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و فرهنگ. سابقه تدریس در دانشگاه های علمی و کاربردی. سابقه هنرجویی و همکاری با  استاد هاکوپیان در دوره الگوسازی تخصصی کت کلاسیک مردانه به روش مولر. دارای کارت مدیریت، مربیگری و پداگوژی. عضو هیئت مدیره شرکت‌نقش نگاران پندار.

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباس