مهسا زارع

مدیر و موسس آکادمی مدرسه مد و طراحی لباس است که فارغ التحصیل کارشناسی رشته طراحی لباس از دانشگاه علم و فرهنگ تهران. مدرس دانشگاه های علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه میراث ایرانیان، موسسه صنعت و معدن شیراز موسسه طراحی لباس تبریز، داور دانشگاه چرم تهران، عضوشورای راهبردی کارگروه ملی مد و لباس، دبیرسابق کمیسیون بین الملل مد و لباس. دارای لوح ها تقدیر بسیار زیادی است که در صفحه درباره ما می توانید مشاهده کنید.

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباس