مارال سوری

متولد ۱۳۶۷

فارغ التحصیل طراحی لباس از مدرسه مد زارع

مدرس جنسیت سازی در مدرسه مد زارع

دستیاز طراحی لباس صحنه و تئاتر در تئاتر های عروس مردگان/بینوایان/شاه لیر و …

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباس