نسیم یعقوبی

طراح لباس و طراح الگو و دوخت، آشنا به اصول استایل، مد، ترند و رنگ شناسی. از سوابق کاری ایشان می توان به طراحی لباس در مزون هودانا اشاره کرد. نسیم از هنرجویان مدرسه مد و لباس مهسا زارع بوده که با پیشرفت خود به جمع مدرسین این مجموعه پیوسته است.

 

دوره های فعلی مدرس در مدرسه مد و طراحی لباسآموزش غیرحضوری رنگ شناسی

1,400,000 تومان
غیرحضوری
نسیم یعقوبی

16 ساعت

شروع 1401/04/20

اطلاعات بیشترآموزش حضوری رنگ شناسی

1,800,000 تومان
حضوری
نسیم یعقوبی

16 ساعت

شروع 1401/03/10

اطلاعات بیشتر