لینت آوانس

طراح لباس زنانه و مدرس دوره های مقدماتی و پیشرفته ی طراحی لباس و تصویرسازی های دیجیتال با فن بیان موثر با بیش از 9 سال سابقه ی کار در زمینه ی طراحی و  4سال سابقه در تدریس. ایشان از مدرسین مجتمع فنی تهران هم می باشند که پروژه های درخشانی در خانه مد ساپلا، خانه مد نلارو داشته اند. همچنین از داوران بخش تصویر سازی مد در سومین جشنواره ی مد سیپال می باشند.